معاون ميراث فرهنگي در كاشانسياست ميراث فرهنگي در سال جاري احياء صنايع دستي سنتي

به گزارش پورتال خبري كاشان خانم دكتر تهمينه دانيالي شامگاه روز چهارشنبه براي بازديد از بازار چه صنايع دستي و مراسم گشايش كارگاه و فروشگاه لباسهاي ابريشمي صادراتي (شركت پيله جامه سيلك )به شهرستان كاشان سفر كرده بود در گفتگو با خبرنگاران گفت مباحث آموزش و احياء هنرهاي دستي ازطريق آماده سازي ومرمت كارگاههاي صنايع دستي براي يادگيري جوانان و ادامه راه استاد كاران برجسته قديمي به منظور حفظ اين هنرهاي اصيل وماندگار از اهداف اساسي سازمان ميراث فرهنگي است. دكتر دانيالي گفت كاشان يكي از شهرهاي قديمي وتار ...

نمایش خبر در سایت مبدا