تقديم به روان پاك شهداي گمنام كه خورشيدهاي آسمان بهشتند

دفاع مقدس لحظه ايي آغاز گشت ، كه انقلاب اسلامي ايران به ثمر نشست . آنگاه كه ابرقدرتها ، نفوذ و منافع خود را از دست دادند ، از هيچ توطئه اي براي محو انقلاب نوپاي اسلامي كوتاهي نكردند . و آن زمان كه آشوبهاي داخلي و اقدامات خرابكارانه گروهكها، تاب مقاومت را در مقابل نداي ملكوتي انقلاب اسلامي از دست داد ، همچون كف روي آب ، محو گرديد,آنگاه ابرقدرتها ، عروسك در دست خود يعني عراق را مجبور به جنگي نمودند كه به حق ايران اسلامي در اين نبرد ، نابرابر واژه هاي چون ايثار ، فداكاري ، شهادت را معنايي عمل بخشيد ...

نمایش خبر در سایت مبدا