در نخستين همايش سنگرسازان بي سنگر كاشانجوانان را با مرام جهادي پرورش دهيم

به گزارش پورتال خبري كاشان حسينعلي عظيمي امروز در نخستين همايش سنگرسازان بي سنگر در سالن اجتماعات علامه فيش كاشاني دانشگاه كاشان گفت : مرام جهادي ، مرام دين خدا است ، اگر جوانان خود را جهادي تربيت كنيم هيچ نيروي جلودار ما نخواهد بود . عظيمي گفت : جهاد سازندگي در دوران دفاع مقدس يكي از 3 نيروي اصلي رزم جنگ در كنارنيروي ارتش و سپاه در خط مقدم جبهه بود . وي افزود : جهاد سازندگي با استعداد بيش از 6 قرارگاه فرماندهي ، 4 تيپ و 40 گردان پيشتيباني و مهندسي و 25 ستاد پشتيباني استان با تجهيزات كامل و ...

نمایش خبر در سایت مبدا