پس از 5 سال انتظارطلسم احداث نخستين پاركينگ طبقاتي در كاشان شكسته شد

معاونت عمران شهرداري كاشان با اشاره به اينكه هزينه نهايي براي ساخت اين پاركينگ به قيمت روز حدود 40 ميليارد ريال برآورد شده است گفت پيش بيني مي شود با كمك و همكاري بخش خصوصي ،آماده بودن زير ساختها و تامين به موقع اعتبار احداث آن در مدت 2 سال به پايان برسد. مهندس علي بخشنده فر به پورتال خبري كاشان گفت طرح احداث اين پاركينگ از 5 سال قبل در برنامه بودجه شهرداري كاشان گنجانده شده بود ولي از آن زمان تا كنون عمليات اجرايي اين طرح بدليل كم توجهي و غفلت مسولان وقت به تعويق افتاد. وي افزود در حال حاضر مط ...

نمایش خبر در سایت مبدا