سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در مراسم جشن دانشجويان جديد الورداستادان و دانشجويان ركن اساسي تعليم و تعلم در اين دانشگاه هستند

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دوران دانشجويي را ، دوران سرنوشت سازي براي دانشجويان خواند . دكتر محمدرضا نيكبخت شب گذشته در مراسم جشن دانشجويان جديد الورد دانشگاه علوم پزشكي كاشان در خانه تاريخي طباطبائي ها ، ورود دانجشويان جديد الورد را به دانشگاه علوم پزشكي كاشان تبريك گفت و اظهار اميدواري كرد محيط پر طراوت و معنوي دانشگاه علوم پزشكي كاشان بتواند بستر مناسبي را براي رشد و بالندگي علمي دانشجويان فراهم نمايد. دكتر نيكبخت ، استادان ودانشجويان دانشگاه را ركن اساسي تعليم و ...

نمایش خبر در سایت مبدا