تجهيز سالن و زمين فوتبال مجموعه ورزشي رفاه كارگران كاشان

شفيع دليريان امروز با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت : نورزمين چمن فوتبال اين مجموعه با خريد و نصب 4 عدد دكل پروژكتورو هزينه اي بالغ بر يك ميليارد ريال از محل اعتبارات نوسازي وزارت كارو اموراجتماعي تامين شد . وي افزود : هريك از اين پايه دكل ها با ارتقاع حدود 30 مترداراي 24 پروژكتور است كه جمعا" با نصب 96 پروژكتور ، حدود 700 لوكس نور زمين چمن فوتبال اين مجموعه را تامين مي كند . به گفته وي با نصب اين چهار پايه دكل ، نور زمين چمن اين ورزشگاه براي فعاليت هاي ورزشي در هنگام شب نيز فراهم ...

نمایش خبر در سایت مبدا