بيمه تامين اجتماعي بافندگان فرش دستبافت كاشان تحت پوش قرارمي دهد

به گزارش پورتال خبري كاشان علي نطاقي امروز در گفتگو با خبرنگاران شهرستان كاشان با اعلام اين خبر افزود : صدور بيمه تامين اجتماعي بر اي بافندگان فرش دستبافت كاشان و پيگيري براي خدمات درماني آنان انجام مي شود . وي افزود : بافندگان فرش دستبافت كاشان بدون شرايط سني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرارمي گيرند و بعد از 10 سال پرداخت حق بيمه و 55 سال سن بازنشست مي شوند . علي نطاقي يادآورشد : قبلا حقوق بازنشستگي بافندگان فرش دستبافت ماهيانه 50 هزارتومان بود كه با اجراي اين بيمه به 100 هزارتومان در ماه افزا ...

نمایش خبر در سایت مبدا