معاون برنامه ريزي استانداري اصفهان :70 درصد آزاد سازي قيمت ها در طرح هدفمند كردن يارانه ها در كشور انجام شده است .

به گزارش پورتال خبري كاشان "عليرضا همدانيان" امروز در نشست با مديران دستگاههاي اجرايي شهرستان كاشان در سالن كنفرانس فرمانداري ويژه كاشان با بيان اين که بر اساس آمار و بررسي‌هاي انجام شده، آثار منفي هدفمند کردن يارانه‌ها در بخش‌هاي مختلف استان کمتر از زير 10 درصد است افزود : البته اين مقدار به اجراي صحيح طرح و نظارت و عملکرد دستگاه‌ها نيز وابسته است. وي افزود : با توجه به ذخيره سازي مناسب كالا در كشور و استان با نظارت و بازرسي دقيق و كنترل اوليه مناسب مي توان قانون هدفمندسازي را با كمترين مشكل پي ...

نمایش خبر در سایت مبدا