سرپرست اداره كتابخانه‌هاي عمومي كاشان؛دختران كاشانی بيشترين گروه کتاب خوان در این شهرستان هستند

به گزارش پورتال خبری كاشان، مهدي كريمي شامگاه يكشنبه در جمع خبرنگاران تصريح كرد: كتب ديني و ادبيات فارسي بالاترين موضوعات مطالعه شده توسط اين گروه سني است. وي‌ تعداد كل كتابخانه‌هاي كاشان را 22 باب با 13 كتابدار‌، دو نيروي اداري و شش كتابدار افتخاري ذكر و اضافه كرد: 14 باب از اين كتابخانه‌ها نهادي و هشت باب آن مشاركتي است. به گفته وي تعداد كتابخانه‌هاي مشاركتي كاشان در سال جاري از دو به هشت باب و تعداد اعضاي كتابخانه‌ها نيز از 4 هزار به 8 هزار و 500 نفر افزايش يافته ‌است. سرپرست اداره كتابخانه‌ه ...

نمایش خبر در سایت مبدا