سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشاندوره‌هاي دكتراي تخصصي پژوهشي در كاشان راه‌اندازي مي‌شود

به گزارش پورتال خبری كاشان، محمدرضا نيكبخت صبح امروز در جمع خبرنگاران تصريح كرد:شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با راه‌اندازي دوره‌هاي دكتراي تخصصي پژوهشي (ph.D.by research ) در مركز تحقيقات علوم تشريحي و مركز تحقيقات فيزيولوژي اين دانشگاه موافقت كرد. سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: به استناد راي صادره اين شورا مقرر شد چهار نفر دانشجوي دوره دكترا در اين مراكز (هر مركز دو دانشجو) پذيرش شود. به گفته وي، با صدور اين مجوزها نخستين دانشجويان مقطع دكتراي تخص ...

نمایش خبر در سایت مبدا