هفته ششم فوتبال دسته اولضرب العجل براي اتمام بازيهاي فرسايشي

هيات فوتبال كاشان كه بهترين زمان برگزاري بازيها را به بهانه هاي گوناگون از دست داده است اكنون با اتمام ليگ اتباع خارجه در ورزشگاه شهيد فكري، پيش از اينكه سرما و باد و باران و برف بازيها را تعطيل كند و اعتراض تيمها را تحمل كند بازيهاي هفته ششم و هفتم را به جاي يك روز در ميان ، هر روز در دو ورزشگاه شهيد فكري و اميركبير برگزار مي كند . به گزارش پورتال خبري كاشان هفته ششم نيز مانند ساير هفته هاي گذشته بازيها با اعتراض تيمهاي حاضر در اين رقابتها نسبت به نحوه قضاوت داوران دنبال شد و 15 گل در 6 ديدار ...

نمایش خبر در سایت مبدا