يکسال مهلت به شرکت های ریسندگی و بافندگی و نساجی کاشان

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید ، به منظور حمایت از تولید داخلی ، بدهی شرکت های ریسندگی و بافندگی کاشان و نساجی کاشان را استمهال کرد .به گزارش پورتال خبري کاشان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استمهال بدهی شرکت های ریسندگی و بافندگی کاشان و نساجی کاشان موافقت کرد .بر اساس این مصوبه بدهی شرکت های ریسندگی و بافندگی کا ...

نمایش خبر در سایت مبدا