هفته هفتم فوتبال كاشانپرسپوليس در عرش هما در فرش

به گزارش پورتال خبري كاشان در ادامه رقابتهاي فوتبال دسته اول و از هفته هفتم تيم هماي يزدل در ادامه ناكامي هايش در برابر دانشجوي مشكات با دريافت 6 گل شكست سنگيني را متحمل شد . هما با يك امتيازدر قعر جدول باقي ماند و دانشجو با 11 امتياز به رده چهارم جدول صعود كرد . در دومين بازي اين هفته سجاديه لتحرو سپاهان در مقابل يكديگر قرارگرفتند كه در اين بازي نيز 7 گل از خط دروازه هاي دو تيم گذشت كه سهم سجاديه 4 گل و 3 امتياز با ارزش بود و تا اين پيروزي سجاديه را با 10 امتيازپشت سر ذوالفقار سفيد شهر در رده ...

نمایش خبر در سایت مبدا