چهارمين گردهمايي مشاورين مدارس كاشان برگزارشد

كارشناس ارشد روانشناسي باليني و عضو مشاوران كاشان در حاشيه اين همايش به پورتال خبري كاشان گفت : اين همايش با هدف هم انديشي مديران ، مشاوران و معاونان مدارس مقاطع راهنمايي و دبيرستان و اطلاع رساني حرفه و مشاغل در مدارس مقطع راهنمايي و متوسطه كاشان است . غلامعباس كوچكي گفت : همه ساله چندين همايش مشاوره توسط كارشناسان مشاوره برگزار مي شود و همايش امروز نيز ويژه هفته مشاغل برگزار مي شود . وي با اشاره به ايجاد اين نگرش در جامعه كه رشته هاي فني حرفه اي و كارو دانش فقط مورد توجه دانش آموزاني است ...

نمایش خبر در سایت مبدا