برگزاری زنگ اندیشگاه جامعه دانشگاهی آلمان و تعاملات استاد و دانشجو در دانشگاه کاشان

زنگ اندیشگاه از سلسله کرسی های آزاداندیشی دانشگاه کاشان با موضوع  "جامعه دانشگاهی آلمان و تعاملات استاد و دانشجو" با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه گیسن آلمان برگزار شد. در این نشست پروفسور ساری کایا از استادان اسلام شناس دانشگاه گیسن آلمان به حدود 5 میلیون نفر مسلمان در کشور آلمان اشاره کرد و گفت: دولت آلمان  برای این افراد که از کشورهای مختلف و با ملیت های متفاوت وارد کشور آلمان شده اند در چند ایالت رشته مطالعات اسلامی و الهیات اسلامی را دایر کرده است. وی به تاسیس گروه الهیات اسلا ...

نمایش خبر در سایت مبدا