حضور هیاتی از استادان و دانشجویان گیسن آلمان در دانشگاه کاشان

به همت دفتر همکاری های علمی و بین المللی و با همکاری مدیریت ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان هیاتی متشکل از استادان و دانشجویان دانشگاه گیسن آلمان از دانشگاه کاشان بازدید کردند. در این برنامه علمی، ادبی و فرهنگی سه روزه، استادان و دانشجویان اسلام شناس آلمان در کارگاه های حافظ شناسی و مولوی شناسی که توسط استادان دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان (دکتر مدنی، دکتر شجری، دکتر دشت بزرگی) ارائه شد شرکت کردند. برگزاری کارگاه معماری سنتی  و آشنایی با آثار معماری اسلامی شهر کاشان از دیگر بر ...

نمایش خبر در سایت مبدا