پذیرش ۷۰ درصدی دانشجویان بیوتکنولوژی ورودی ۹۳ دانشگاه کاشان در کارشناسی ارشد

مدیر گروه آموزشی دانشگاه کاشان از پذیرش 70 درصدی دانشجویان بیوتکنولوژی ورودی 93 این دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد خبر داد. دکتر حسین تفرشی گفت: از 20 دانشجوی بیوتکنولوژی کارشناسی ورودی سال 93 این دانشگاه 14 دانشجو موفق شدند در آزمون کارشناسی ارشد امسال پذیرفته و حایز رتبه های برتر شوند. وی افزود: حمیدرضا حجت از دانشجویان این رشته، رتبه 1 تمام گرایش های ارشد مرتبط با زیست شناسی (و تنها در یک گرایش رتبه دوم) و مریم هادیان رتبه 4 را کسب نموده اند. وی خاطر نشان کرد: همچنین خانم هادیان و آقای ...

نمایش خبر در سایت مبدا