۱۲گور چکمه ای و بقایایی از دوره برنز تا آهن در کاوش های باستان شناسی محوطه استرک -جوشقان کاشان کشف شد

کاوش های باستان شناسی در محوطه استرک جوشقان که همراه با دوره آموزشی با حضور اساتید بین المللی در حال انجام است 12گور از نوع چکمه ای، بقایایی از دوره برنز تا آهن، ظروف سفالی خاکستری، مهره هایی از جنس سنگ و عقیق و ...کشف شد. به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محسن جاوری یکی از سرپرستان هیأت کاوش گفت: فصل سوم کاوش محوطه استرک جوشقان کاشان در دو کارگاه در حال انجام است. وی افزود: این فصل از کاوش های باستانی محوطه استرک با سامر اسکول (مدرسه تابستانی ) و با حضور اساتید بین المللی دانشگاه ور ...

نمایش خبر در سایت مبدا