برگزاری نخستین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه کاشان

   مشاور رئیس، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان، از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای این دانشگاه خبر داد. مهدی محمدزاده افزود: پیرو استقلال  هیأت امنای دانشگاه کاشان از هیأت امنای دانشگاه های منطقه اصفهان، نخستین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء، روز چهارشنبه 16 بهمن ماه جاری در این دانشگاه برگزار شد. وی اظهار داشت: در این جلسه 16 دستور کار شامل بودجه سالیانه، مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی، اخذ مجوز ایجاد گروه های آموزشی و تعیین میزان شهریه دوره های شبانه و پردیس بررسی و ...

نمایش خبر در سایت مبدا