37 هزار مترمربع فضای کالبدی در دانشگاه کاشان در حال ساخت است

  رئیس دانشگاه کاشان، از در حال ساخت بودن 37 هزار متر مربع فضای کالبدی از محل اعتبارات ملی و خیرین در این دانشگاه خبر داد. دکتر عباس کتابی اظهار داشت: 17 هزار مترمربع از این فضاها، از محل اعتبارات ملی و نزدیک به 20 هزار متربع نیز از محل اعتبارات خیرین در این دانشگاه در دست اجراست. وی خاطر نشان کرد: در سال جاری دو پروژه دانشکده نانو به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع و خوابگاه  خیر ارجمند "علیرضا عصار کاشانی" به مساحت یک هزار و 100 مترمربع به بهره برداری رسید. وی افزود: احداث دانشکده حقوق مهند ...

نمایش خبر در سایت مبدا