15 میلیارد ریال میزان حجم قراردادهای طرح های کاربردی دانشگاه کاشان

  رئیس دانشگاه کاشان گفت: 15 میلیارد ریال قرارداد طرح های کاربردی امسال با شرکت ها و موسسات منعقد شده است. دکتر عباس کتابی به روند رو به رشد طرح های کاربردی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: میزان حجم قراردادهای طرح های کاربردی این دانشگاه  در سال 86 مبلغ دو میلیون و 500 میلیون ریال و در سال 89 پنج میلیون ریال بوده است. وی طرح های کاربردی را در راستای توسعه اقتصادی حایز اهمیت دانست و اظهار داشت: این دانشگاه از پروژه های تحقیقاتی و طرح های پژوهشی کاربردی و شرکت های دانش بنیان حمایت ویژه می کند. ...

نمایش خبر در سایت مبدا