ایجاد رشته مدرسی معارف اسلامی در دانشگاه کاشان

  رئیس دانشگاه کاشان گفت: شورای گسترش آموزش عالی، با ایجاد رشته مدرسی معارف اسلامی در دوره کارشناسی ارشد موافقت کرد. دکتر عباس کتابی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ایجاد این رشته، تعداد رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه به 65 رشته گرایش افزایش می یابد. وی تعداد رشته های تحصیلی این دانشگاه را در سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 162 رشته برشمرد و افزود: در این دانشگاه در حال حاضر تعداد رشته های کارشناسی 61، ارشد 65 و دکترا 36 رشته دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند. وی خاطر نشان کرد: رش ...

نمایش خبر در سایت مبدا