فرایند پیشنهاد روسای دانشکده ها به رئیس دانشگاه

  مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان گفت: بر اساس آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، انتخاب روسای دانشکده ها بر عهده رئیس دانشگاه گذاشته شده است.  مهدی محمدزاده اظهار داشت: بر طبق دستورالعمل فرایند پیشنهاد روسای دانشکده ها به رئیس دانشگاه، مصوب جلسه 141 هیات رئیسه فرایند انتخاب رئیس دانشکده دو ماه مانده به اتمام دوره مسئولیت رئیس قبلی با مدیریت نماینده رئیس دانشگاه آغاز می شود. وی خاطر نشان کرد: بر طبق این ف ...

نمایش خبر در سایت مبدا