اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای تجهیز کتابخانه های دانشگاه

  معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: امسال حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای تجهیز کتابخانه های دانشگاه کاشان و راه اندازی بنیاد کتاب مطهر این دانشگاه هزینه شده است. دکتر مجید منعم زاده، ارتقاء فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را در بین دانشجویان در راستای توسعه علمی حایز اهمیت دانست و افزود: سعی شده که با این میزان اعتبار، کتاب های مورد نیاز دانشجویان در پنج کتابخانه دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی، معماری و هنر، فنی مهندسی و بنیاد کتاب مطهر تامین گردد. وی به نقش بنیادی کتاب در شکوفای ...

نمایش خبر در سایت مبدا