همایش علم اقتدار آفرین در عصر جدید

  همایش علم اقتدار آفرین در عصر جدید با حضور  دکتر حسن عباسی با همکاری کانون فرهنگی گفتمان دانشگاه کاشان برگزار شد. مدیر مرکز بررسی های دکترینال در این همایش گفت: علم روانشناسی فعلی که برگرفته از آئین اعتراف‌گیری مسیحیت قرون وسطا  امروزه تمامی هنجارهای اخلاقی و غیره اخلاقی را در جامعه اسلامی تحت الشعاع قرار داده و روانشناسان برای تمامی هنجارهای جامعه روش‌های غربی را  پیشنهاد می‌دهند این درحالی است که اعتراف به گناه درآموزه های دینی ما  حرام است. دکتر عباسی اظهار داشت: دانشکده اقتصادی ما باور ...

نمایش خبر در سایت مبدا