برگزاری کارگاه دانش افزایی شرکت های دانشگاهی دانش بنیان

  کارگاه دانش افزایی با موضوع دانشگاه کارآفرین و شرکت های دانشگاهی دانش بنیان به همت معاونت پژوهشی و مدیریت فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان با حضور اعضاء هیئت علمی این دانشگاه برگزار گردید. دکتر کوروش خسروی مدرس این کارگاه گفت: این کارگاه آموزشی با هدف آشنا کردن اعضای هیات علمی با مفهوم تجاری سازی تحقیقات علمی دانشگاه برگزار شد. وی خاطر نشان کرد: در این کارگاه استادان و اعضای هیات علمی این دانشگاه با مفهوم کارآفرین و مراحل و نحوه ایجاد شرکت های دانش بینان آشنا گردیدند. دکتر خسروی اظهار ...

نمایش خبر در سایت مبدا