موفقیت دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی

  رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان گفت: در دهمین جشنواره بین المللی عکس بوکاوینا رومانی "سید علی میرعمادی" دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش و هنر دانشکده معماری و هنر این دانشگاه موفق به دریافت لوح تقدیر هیات داوران و روبان افتخار در بخش عکاسی طبیعت شد. دکتر علی عمرانی پور اظهار داشت: در این جشنواره در مجموع 762 عکاس با 4876 عکس از 37 کشور مختلف جهان با موضوعات آزاد و طبیعت به رقابت پرداخته بودند . وی خاطر نشان کرد: این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی رومانی برگز ...

نمایش خبر در سایت مبدا