خورشیدگرفتگی جزیی در روز 12 آبان

  کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان گفت: در واپسین دقایق پیش از غروب خورشید در روز یکشنبه 12 آبان، ماه بخشی از خورشید را می پوشاند. صفایی اظهار داشت: این خورشید گرفتگی از خاورمیانه و شرق افریقا آغاز شده و در بخش گسترده ای از قاره آفریقا و اقیانوس اطلس تا سواحل شرقی قاره آمریکا قابل مشاهده خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: در ایران، این خورشیدگرفتگی در بخش های مرکزی و غربی، دقایقی قبل از غروب ماه بخشی از خورشید را پوشانده و همزمان با گرفتگی، خورشید غروب می کند. وی با بیان اینکه، در نواحی غربی ایران ش ...

نمایش خبر در سایت مبدا