اسامی برگزیدگان حفظ خطبه غدیر دانشگاه کاشان

  همزمان با عید بزرگ غدیر در مراسم جشنی از برگزیدگان مسابقه حفظ خطبه غدیر تقدیر شد. مسابقه کتابخوانی سروش آفتاب که شامل حفظ ومفاهیم خطبه غدیر می باشد در چهار مرحله برگزار و در هرمرحله از بخشی از کتاب آزمون گرفته شد. مرحله نهایی شامل دوبخش کتبی و شفایی می باشد که ازمجموع 250 نفر شرکت کننده در آزمون 23 نفر توانستند به مرحله نهایی راه پیداکنند وبه رقابت بپردازند. هدیه ویژه مرحله نهایی ، برات کربلا به 15 نفر از دانشجویان شرکت کننده  که نمره آنها بین 18 تا 20 شده بود تعلق گرفت. به یک نفربرات زیا ...

نمایش خبر در سایت مبدا