گردهمایی روز جهانی باستان شناسی در کهن دیار کاشان

   گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان با همکاری انجمن علمی باستان شناسی این دانشگاه و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، گردهمایی روز جهانی باستان شناسی را به مناسبت روز جهانی باستان شناسی برگزار کردند. مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان گفت: این گردهمایی با رویکرد علمی و آموزشی در زمینه های گوناگون مرتبط با باستان شناسی در حوزه های تخصصی سفالگری اسلامی و سفال زرین فام، شیوه نگارش خط میخی بر روی لوحه های گلی ، دسته بندی ابزارهای سنگی پیش از تاریخ برگزار ...

نمایش خبر در سایت مبدا