برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر

  مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: کارگاه آموزش آشنایی با مواد مخدر و داروهای روان گردان ویژه پرسنل انتظامات خوابگاه ها و کارشناسان مرکز مشاوره به عنوان قشری که در دانشگاه با دانشجویان در ارتباط بیشتری می باشند برگزار شد.   سید حسین حسینی افزود: این کارگاه که  با هدف آشنایی پرسنل با انواع مواد مخدر و داروهای روانگردان در دو بخش برگزار شد.       وی اظهار داشت: در بخش نخست  آشنایی و نمایش اصل مواد مخدر و آشنایی با ابزار و آلات استعمال و طریقه مصرف آن که توسط یکی از کارشناسان ...

نمایش خبر در سایت مبدا