انتصاب دکتر بهپور به عنوان مسئول کارگروه بررسی و دبیرخانه صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب دانشگاه کاشان

  طی حکمی دکتر "محسن بهپور" به عنوان  مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب  و مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان منصوب شد. در این حکم که به امضای رئیس دانشگاه کاشان رسیده آمده است: نظر به مراتب تعهد، توانمندی و تجربیات ارزنده جنابعالی ، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات اجرایی جذب  و مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان منصوب می گردید.  دکتر عباس کتابی در ادامه افزوده است: امید است با ...

نمایش خبر در سایت مبدا