ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز (تربیت بدنی)

به اطلاع می رساند فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 92از روز دوشنبه موخ 92/11/7 از تاریخ سایت سازمان سنجش به نشانی    sanjesh.org اعلام می شود از پذیرفته شدگان رشته تربیت بدنی دانشگاه کاشان تقاضا می شود جهت ثبت نام اینترنتی  از تاریخ 92/11/13  به سامانه ثبت نام دانشگاه کاشان به آدرس https://register.kashanu.ac.ir  مراجعه نمایید. و جهت ثبت نام حضوری از تاریخ 92/11/14 الی 92/11/15 به اداره ثبت نام دانشگاه کاشان مراجعه نمایید. ...

نمایش خبر در سایت مبدا