دانشگاه کاشان به عنوان قطب پژوهشی گازسنتز انتخاب شد

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان گفت: این دانشگاه به عنوان یکی از قطب های پژوهشی گازسنتز در سند کاتالیست صنعت نفت کشور معرفی شد. دکتر مجید منعم زاده اظهار کرد: این انتخاب با توجه به فعالیت های دانشگاه کاشان در زمینه گاز سنتز و ضمن بررسی سوابق و فعالیت های انجام شده توسط کارشناسان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی صورت گرفته است. وی افزود : دانشگاه کاشان با این انتخاب به عنوان مرکز پژوهشی برای اجرای پروژه های مرتبط با صنعت نفت و گاز کشورمطرح است. دکتر منعم زاده ابراز امیدواری کرد: تا با همکاری ...

نمایش خبر در سایت مبدا