تفاهم نامه همکاری علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

  سرپرست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان گفت: تفاهم نامه همکاری مشترک علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کاشان با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران امضاء شد. دکتر علی اصغر شیره پز اظهار داشت: این تفاهم نامه با موضوع انجام همکاری های آموزشی، پژوهشی و علمی و نیز تعریف، هدایت ومشاوره پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد منعقد شده است. وی هدف از این تفاهم نامه را، همکاری اعضای هیات علمی دانشکده ها و مشاوره پروژه های دانشجویی وپایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی و ...

نمایش خبر در سایت مبدا