پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان دانشجومی پذیرد

رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان، از پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 در این پردیس خبر داد. دکتر داریوش دیدبان اظهار داشت: این پردیس در شش رشته مهندسی معماری - معماری، کامپیوتر -  نرم افزار، مکانیک - طراحی کاربردی، مکانیک – تبدیل انرژی، برق-قدرت و مهندسی برق- الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید. وی خاطر نشان کرد: در این رشته ها حدود60 دانشجو پس از موفقیت در آزمون کتبی ومصاحبه پذیرفته خواهند شد. وی افزود: پذیرش در رشته های کارشناسی ارشد بر مبنای بخ ...

نمایش خبر در سایت مبدا