اطلاعیه پرداخت اجاره بهای نقدی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی     ضمن تبریک شروع مجدد سال تحصیلی و آرزوی موفقیت برای شما نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره 3096/1/130 مورخ 14/6/88 صندوق رفاه دانشجویان پرداخت اجاره‌بهای خوابگاه نقدی می‌باشد لذا ضرورت دارد دانشجویان محترم حداکثر تا تاریخ 15/7/87 نسبت به پرداخت اجاره‌بهای یکسال و یا نیمسال تحصیلی اقدام نمایند.     بدیهی است پرداخت نقدی اجاره خوابگاه حسب مفاد بخشنامه مذکور مشمول تخفیف نیز می‌باشد.     ضمناً یادآور می‌شود نرخ اجاره‌بها همانند سال قبل بوده و هیچگونه افزایشی نداشت ...

نمایش خبر در سایت مبدا