نخستین دانش‌آموخته مقطع دکترای شیمی آلی دانشگاه کاشان از پایان نامه خود دفاع کرد

لیلا مرادی به عنوان نخستین دانش‌آموخته مقطع دکترای شیمی آلی دانشگاه کاشان از رساله دکتری خود با عنوان تهیه مشتق‌های مختلف نانو لوله‌های کربنی به منظور بالابردن انحلال‌پذیری آنها از طریق واکنش‌های اوزون کافت، افزایش الکتروفیلی و واکنش‌های رادیکالی دفاع کرد. دکتر مجید عبدوس از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مینا ادیبی از پژوهشگاه صنعت نفت و دکتر جواد صفایی قمی از دانشگاه کاشان این رساله را داوری کردند. همچنین دکتر حسین نعیمی از دانشگاه کاشان و دکتر علی مهاجری از پژوهشگاه صنعت نفت اساتید راهنما و ...

نمایش خبر در سایت مبدا