رقابت 5214 داوطلب کاشانی در آزمون سراسری امسال

نماینده تام‌الاختیار دانشگاه کاشان در آزمون سراسری سال 1388 گفت: پنج هزار و 214 داوطلب از این شهرستان در آزمون سراسری امسال به رقابت می‌پردازند. دکتر امیرحسین رسول‌نیا افزود: سه هزار و 171 نفر از این تعداد زن و دو هزار و 43 نفر مرد هستند. به گفته وی، این داوطلبان در پنج رشتة ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان خارجی شرکت دارند. معاون آموزشی دانشگاه کاشان اظهار داشت: برای آزمون سراسری امسال در رشتة ریاضی فنی یک هزار و 204 نفر (469 زن، 735 مرد)، علوم تجربی 1540 نفر (1102 زن، 4 ...

نمایش خبر در سایت مبدا