ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه کاشان

معاون آموزشی دانشگاه کاشان از افزایش رشته‌های تحصیلی در این دانشگاه خبر داد. دکتر امیرحسین رسول‌نیا با اشاره به جلسه اخیر شورای دانشگاه تفکیک گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی به دو گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث و گروه فلسفه و ادیان و کلام اسلامی، ادیان و عرفان اسلامی را از جمله این رشته‌ها دانست. وی گفت: رشته حقوق جزا در مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی منابع طبیعی ـ بیابان‌زدایی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی از دیگر رشته‌های جدید دانشگاه خواهند بود. شایان ذ ...

نمایش خبر در سایت مبدا