گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه سه کشور در دانشگاه کاشان

  گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه سه کشور روز چهارشنبه 13/3/88 در دانشگاه کاشان برگزار شد. مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان، هدف از برگزاری این نشست را برنامه‌ریزی و تعیین میزبانی مسابقات قهرمانی مناطق در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی، فوتسال، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون و هندبال آقایان و مسابقات فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون و هندبال در بخش بانوان ذکر کرد. سعید حلاج‌باشی با اشاره به تغییر رویکرد اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم مبنی بر برگز ...

نمایش خبر در سایت مبدا