پذیرفتن نخستین گروه دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در دانشگاه کاشان

مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کاشان گفت: نخستین گروه دانشجویان رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در این دانشگاه پذیرش شدند. دکترمحمدجواد پوروقار افزود: در این دوره 25 نفر از دانشجویان پسر در مقطع کارشناسی، از نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87 فعالیت آموزشی خود را شروع کردند. همچنین مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه کاشان، دارا بودن بیش از هشت هزارمترمربع فضای ورزشی سرپوشیده شامل سالن‌های چندمنظوره، استخر شنا، سالن بدنسازی و بیش از 10هزار مترمربع فضای ورزشی روباز از جمله پتانسیل‌های دانشگاه کاشان ب ...

نمایش خبر در سایت مبدا