اولین نشریه الکترونیکی دانشگاه کاشان منتشر شد

اولین نشریه الکترونیکی دانشگاه کاشان با عنوان «صفر و یک» از سوی انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان منتشر شد. بنا به اعلام انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر پس از چاپ پنج شماره از این نشریه به صورت کاغذی و به منظور استفاده از مزایای انتشار الکترونیکی و تولید محتوای فارسی، «صفر و یک» به عنوان نخستین نشریه الکترونیکی دانشگاه کاشان منتشر شد. علاقمندان می‌توانند این نشریه را بر روی سایت اختصاصی انجمن علمی گروه کامپیوتر به نشانی www.kashanu.ir  و همچنین وب‌سایت‌های داخلی دانشگاه از جمل ...

نمایش خبر در سایت مبدا