حجم قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان 10 برابر افزایش یافت

رئیس دانشگاه کاشان افزایش 10برابری حجم قراردادهای ارتباط با صنعت این دانشگاه در مقایسه با 20سال گذشته را از موفقیت‌های این دانشگاه در سال گذشته ذکر کرد. دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: کسب رتبة اول سرانة پژوهشی در کشور، کسب رتبة اول دانشمند برتر ایران در رشتة نانو و پژوهشگر برتر در رشتة علوم انسانی و کسب مجوز علمی پژوهشی دو نشریة «حدیث‌پژوهی» و «مطالعات عرفانی» و رتبة اول دفترمشاوره دانشجویی از دیگر افتخارات این دانشگاه در سال گذشته بود. ایشان، برگزاری کنفرانس بین‌المللی ریاضی ـ شیمی و هم ...

نمایش خبر در سایت مبدا