اختصاص 10 مصوبه دور دوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به اصفهان برای دانشگاه کاشان

رئیس دانشگاه کاشان گفت: 10 مصوبه دور دوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان اصفهان به دانشگاه کاشان اختصاص دارد. دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد احداث و تجهیز پژوهشکده‌های انرژی، فرش و مطالعه احداث دانشکده‌های شیمی و مجموعه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مرکزی دانشگاه کاشان را از جمله این مصوبات ذکر کرد. به گفته وی، احداث خوابگاه متأهلین و سالن اجتماعات، بررسی ایجاد مرکز رشد تخصصی گل و گلاب و تکمیل مجموعه ورزشی از دیگر مصوبات هیأت دولت برای دانشگاه کاشان است. رئیس دانشگاه کاشان به احداث دانشکده م ...

نمایش خبر در سایت مبدا