طرح ملی ارتقاء صنعت گلاب و گل محمدی برای نخستین بار در دانشگاه کاشان انجام می‌شود

رئیس دانشگاه کاشان از اجرای طرح ملی ارتقاء صنعت گل محمدی و گلاب برای نخستین بار در این دانشگاه خبر داد. دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت گلاب و گل محمدی و شهرت جهانی گلاب قمصر و اشتغال جمعیت زیادی از مردم منطقه کاشان و کشور به صنعت گلاب و گل محمدی این طرح اجرا می‌شود. وی اظهار داشت: این طرح با همکاری پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان و حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت‌های علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت ایران گلاب اجرا خواهد شد. ...

نمایش خبر در سایت مبدا