ارتقاء علمی اساتید در پانزدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه دانشگاه کاشان

بنام خدا در پانزدهمین نشست از دوره هشتم هیئت ممیزه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۴ دانشگاه کاشان موارد ذیل مطرح و تصویب گردید: ۱- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر عباسعلی فراهتی عضو محترم گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی. ۲- موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری جناب آقای دکتر جواد سلیمی عضو محترم گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. با کمال مسرت این توفیق مبارک را به همکاران محترم تبریک عرض نموده و کامیابی های روز افزون جامعه دانشگاهی را ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا