رشته فیزیولوژی ورزشی به رشته‌های ارشد دانشگاه کاشان افزوده شد

معاون برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی دانشگاه کاشان گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، با  ایجاد رشته تحصیلی رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کرد.   دکتر حمیدرضا محمدی افزود: دانشگاه کاشان برای نخستین بار در این رشته برای  تحصیلی جدید 1403 دانشجو می پذیرد.   وی همچنین به پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دوره کارشناسی ارشد و روانشناسی در مقطع دکترا برای نخستین بار در دانشگاه کاشان اشاره کرد و اظهار داشت: شورای گسترش ...

نمایش خبر در سایت مبدا