خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی سیل به قنوات اردستان

...

نمایش خبر در سایت مبدا