شهید رئیسی در برابر ‌ناملایمات ‌صبر‌ پیشه می‌‌کرد

...

نمایش خبر در سایت مبدا